Disclaimer


Het zich toegang verschaffen tot deze website betekent dat de gebruiker gebonden is aan, en instemt met, de volgende voorwaarden:

 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij InteREst Projectmanagement BV. Het is, behoudens nadrukkelijke schriftelijke toestemming van InteREst Projectmanagement BV, niet toegestaan over te gaan tot openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden van (delen van) deze website.

 

Het is, behoudens nadrukkelijke schriftelijke toestemming van InteREst Projectmanagement BV, niet toegestaan deze website te linken aan en / of vanaf andere digitale platforms.

 

De informatie op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over InteREst Projectmanagement BV en haar activiteiten. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, kunnen er onvolkomenheden in voorkomen.

 

InteREst Projectmanagement BV garandeert niet dat het gebruik van deze website vrij is van virussen en / of andere schadelijke componenten.

 

InteREst Projectmanagement BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website en / of het gebruik daarvan.