Opstellen strategisch huisvestingsplan


Vertaling van de zorgvisie naar maatregelen per locatie/gebouw voor de korte en lange termijn met behulp van verschillende instrumenten zoals marktanalyse, functionele analyse, beleidslabels, financiële doorrekening en scenarioanalyse.

Zinzia Zorggroep, Wageningen (2013)