PROJECTMANAGEMENT


Op basis van vastgestelde uitgangspunten (bijvoorbeeld zoals beschreven onder Procesmanagement) verzorgen we het organiseren en opleveren van vastgoedprojecten.

Bij het opzetten van de projectorganisatie zien we het als onze uitdaging om díe condities te scheppen waarin het team van adviseurs en bouwers elkaar versterkt en optimaal functioneert. We kijken vooruit, definiëren gezamenlijke doelen en deelproducten, zorgen voor heldere rollen en verantwoordelijkheden, houden regie op de communicatie en maken duidelijke werkafspraken. Zo ontstaat er ruimte voor creativiteit en innovatieve oplossingen.

Een fasegewijze aanpak en nauwgezette regie op de aspecten tijd, kwaliteit en geld zorgen daarnaast voor beheersing en bewaking van de projectdoelen. Kwalitatief hoogwaardig vastgoed dat voor de afgesproken prijs wordt gebouwd en op tijd klaar is, daar gaan we voor!