Nieuwbouw Kinderdagverblijf De Boemerang


Nieuwbouw van een kinderdagcentrum voor gehandicapte kinderen, met verhuurbare kantoorruimten. De totale projectbegeleiding vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering met speciaal aandacht voor inspirerende samenwerking, Life Cycle Costs in de praktijk en aanbesteding op basis van prestatie-uitgangspunten. Totaal: 2.500 m2

Stichting Sherpa, Hilversum (2012 – 2014)