PROCESMANAGEMENT


Onder procesmanagement verstaan wij het vinden van de optimale inrichting en beheersing van een proces om tot een scherp omlijnde vastgoedopgave te komen. Afhankelijk van de aard en schaal van de opgave èn de opdrachtgever zal zo’n proces steeds anders zijn, maar we hanteren daarbij wel steeds generieke waarden.

Zo zorgen we voor een heldere procesinrichting en bewaken die, houden overzicht, analyseren scherp, zijn creatief en denken in scenario’s. We mobiliseren denkkracht, schakelen snel en hebben oog voor zowel gedeelde als verschillende belangen. Samen met u als opdrachtgever krijgen we zo grip op de doelstellingen, ambities en uitdagingen die gelden voor uw vastgoedopgave en bereiken we draagvlak over het resultaat.

En natuurlijk maken we op basis van deze uitkomsten ook een vertaling naar concrete en afgebakende (deel)projecten waar u zo mee aan de slag kunt!