WERKWIJZE


De vorm van de gevraagde advisering en begeleiding wordt voor een belangrijk deel bepaald door de specifieke opgave. We hanteren daarbij een aantal vaste uitgangpunten:

 • Een projectmatige aanpak met meetbare doelen zorgt op voorhand voor in- en overzicht. De doelstellingen en
  processtappen worden van tevoren vastgelegd in een Plan van Aanpak.
 • Bij de uitwerking wordt met behulp van beproefde instrumenten en formats toegewerkt naar concrete (deel)
  resultaten.
 • De expertise vanuit de organisatie wordt actief betrokken bij de idee- en planvorming om draagvlak te bereiken
  en kennisdeling te bevorderen.
 • InteREst beschikt over een breed kennisnetwerk van professionals. Binnen een aanpak op maat kan op deze
  wijze slim en strak naar behoefte toegevoegde waarde georganiseerd worden, terwijl voor de
  opdrachtgever toch het voordeel van één aanspreekpunt behouden blijft.