Rien Peekstok


Manager en regisseur van vastgoedprojecten

Met veel ervaring en plezier voer ik op een betrokken en doortastende wijze de regie over vastgoedvraagstukken. In de loop der jaren heb ik mij op allerlei schaalniveaus bezig gehouden met een breed scala aan vastgoedopgaven, variërend van bijvoorbeeld het initiëren van binnenstedelijke herontwikkelingen tot het programmamanagement van het vastgoed voor een zorginstelling.

Mijn kennis en ervaring ligt daarbij met name in het analyseren en definiëren van de opgave, het inrichten van een projectmatige aanpak en de aansturing van projectteams vanuit een resultaatgerichte samenwerking. Binnen die context heb ik een brede expertise opgebouwd door te werken met zowel commerciële partijen als partijen uit het maatschappelijk middenveld.

Een belangrijke motivatie vind ik vooral in het gegeven dat al die complexe processen en projecten uiteindelijk leiden tot een fysieke omgeving waar mensen in wonen, werken en leven. Elk project kent daarmee zijn eigen dynamiek en de voldoening die je met alle betrokkenen ervaart als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, is steeds weer bijzonder!

Klik hier voor contact gegevens.