Vervangende nieuwbouw psychogeriatrisch verpleeghuis


Het begeleiden van de totstandkoming van de zorgvisie en de vertaling naar een Programma van Eisen voor de vervangende nieuwbouw op het landgoed Oranje Nassau’s Oord, gevolgd door het inrichten en begeleiden van de ontwerpfase en de kostenbewaking, het integreren van een commerciële multifunctionele ruimte, het toepassen van domotica, het uitschrijven van een aanbesteding op basis van prestatie-uitgangspunten en het verzorgen van de directievoering bij de uitvoering. Totaal: 8.500 m2


Zinzia Zorggroep, Wageningen (2014 – 2019)