Referenties

Het begeleiden van de totstandkoming van de zorgvisie en de vertaling naar een Programma van Eisen voor de vervangende nieuwbouw op het landgoed Oranje Nassau’s Oord, gevolgd door het inrichten en begeleiden van de ontwerpfase en de kostenbewaking, het integreren van een commerciële multifunctionele ruimte, het toepassen van domotica, het […]

Vervangende nieuwbouw psychogeriatrisch verpleeghuis


Opstellen Programma van Eisen, ontwerp directie- en werkplaatskantoor en herontwerp gevel. Van Kooten Staal, Hendrik-Ido-Ambacht (2018)

Revitalisatie bedrijvencomplex


Het inrichten en begeleiden van de verkoop van het landgoed De Hemelse Berg d.m.v. een openbare inschrijving. De Hemelse Berg, Oosterbeek (2016)

Verkoop landgoed



Nieuwbouw van een kinderdagcentrum voor gehandicapte kinderen, met verhuurbare kantoorruimten. De totale projectbegeleiding vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering met speciaal aandacht voor inspirerende samenwerking, Life Cycle Costs in de praktijk en aanbesteding op basis van prestatie-uitgangspunten. Totaal: 2.500 m2 Stichting Sherpa, Hilversum (2012 – 2014)

Nieuwbouw Kinderdagverblijf De Boemerang


Vertaling van de zorgvisie naar maatregelen per locatie/gebouw voor de korte en lange termijn met behulp van verschillende instrumenten zoals marktanalyse, functionele analyse, beleidslabels, financiële doorrekening en scenarioanalyse. Zinzia Zorggroep, Wageningen (2013)

Opstellen strategisch huisvestingsplan


Vervreemden van de vastgoedportefeuille aan verschillende zorginstellingen. Van het opstellen van de uitgangspunten tot het inrichten van het project en het begeleiden van de uitvoering. Totaal: € 700.000.000 Stichting Beheer Zorgvastgoed, Soesterberg (2011 – 2012)

Overdracht vastgoedportefeuille



Transformatie van een drietal zorglocaties naar nieuwe bestemmingen in nauw overleg met Provincie, gemeente en andere belanghouders. Procesmanagement, concepting en financiën. Zorgcoöperatie Nederland (2008 – 2012)

Transformatie zorglocaties


Integrale ontwikkeling i.s.m. Hoogenboom Vakantieparken van 170 recreatiewoningen op nieuw aangelegde eilanden in de Stompaardse Plas. Woningprogramma deels bestemd voor verkoop en deels voor verhu Roos Vastgoed (2006 – 2008)

Recreatiepark Zuytland Buiten


Integrale binnenstedelijke herontwikkeling i.sm. Nedlloyd Pensioenfonds. Het programma omvat 53 koopappartementen, 4.100m2 commerciële ruimte, een parkeergarage en infrastructuur. Totaal: 9.600 m2. Roos Vastgoed, Ridderkerk (2002 – 2008)

Woon- en winkelcentrum De Werf



Herontwikkeling van het voormalig Bakker Staal complex naar een bedrijventerrein waarbinnen zes bedrijfsgebouwen, vijf kantoorgebouwen en de bijbehorende infrastructuur zijn gerealiseerd. Totaal: 6.800 m2. Roos Vastgoed, Ridderkerk (2002 – 2008)

Bedrijvencentrum Ridderpark